top of page

Liikluskorralduse muudatused Hariduse tänaval

Jõhvi Põhikooli esisel alal turvalise liikluse tagamiseks otsustas Jõhvi Vallavalitsus muuta Hariduse tänaval liikluskorraldust, uus korraldus hakkas kehtima alates 1.septembrist. Varasemalt ühesuunaline teelõik suletakse liiklusele, välja arvatud Hariduse 8 elanikele tee valdaja kirjalikul loal. Muudatuse eesmärk on tagada ohutu koolitee kõikidele lastele ja vältida liiklusummikute tekkimist. Autoga saab jätkuvalt peatuda nii Jõhvi Põhikooli ees parklas kui ka Jõhvi Spordikooli parklas.

Liikluse korrigeerimist tehakse kõikide liiklejate turvalisuse huvides. Jõhvi Vallavalitsus ja Jõhvi Põhikool paluvad kohalike elanike, lastevanemate kui kõikide asjassepuutuvate isikute mõistvat suhtumist ning usuvad, et liikluskorralduse muutmine ei tekita segadust ega pahameelt.


Comments


bottom of page